محل تبلیغات شما

خواهر سردار اسعد بختیاری، [مادر علیمردان خان بختیاریوهمسر علیقلی خان چهارلنگ] ازن مبارز عصر مشروطيتاست که در سال ۱۲۵۱ هـ.ش درسرزمین بختیاریبدنیا آمد. وي که در قوم بختیاری به بی مریم وسردار مریممعروفبودبه مثابهزندگي ايلياتيدرفنون تيراندازيوسوارکاريماهر بود و چون همسر و جانشين خان بود عده اي سوار در اختيار داشت و در مواقع ضروري به ياريمشروطه خواهانمي پرداخت.

او ازن تحصيلکرده و روشنفکر عصرخود بود که به طرفداري از آزاديخواهان برخاست و در اين راه از هيچ چيز دريغ نورزيد.سردار بي بي مريم بختياري، يکي ازمشوقين اصلي سردار اسعد بختياريجهتفتح تهرانمحسوب مي شد.وي طي نامه ها و تلگراف هاي مختلف بينسران ايلو سخنراني هاي مهيج و گيرا، افراد ايل را جهت مبارزه با استبداد صغير (استبداد محمدعلي شاهي) آماده مي کرد و به عنوان يکي از شخصيت هاي ضداستعماري و استبدادي عصر قاجار مطرح بوده است.سردار مريم بختياريقبل ازفتح تهرانمخفيانه با عده اي سوار وارد تهران شده و درخانه پدري حسين ثقفيمنزل کرد و به مجرد حمله ايسردار اسعدبه تهران، پشت بام خانه را که مشرف به ميدان بهارستان بود سنگربندي نمود و با عده ايسوار بختياري، از پشت سر با قزاق ها مشغول جنگ شد.او حتي خود شخصا تفنگ به دست گرفت و با قزاقان جنگيد. نقش او در فتح تهران، ميزان محبوبيتش را در ايل افزايش داد و طرفداران بسياري يافت به طوري که به لقب سرداري مفتخر شد.

سردار مریم بختیاری در هنگام جنگ جهانی اول سلاح بر دوش به همراه بختیاری ها با انگلیسی ها نبرد می کند و در سخت ترین شرایط به آزادی خواهان مشهور ایران زمین در خانه خود در سرزمین بختیاری پناه می دهد.

درجریان جنگ جهاني اولبا وجود آنکه برخی ازسران ايل بختيارياز انگليسی ها حمايت مي کردند به مخالفت با انگليس ها پرداخت و با عده اي از تفنگچيان و سرداران خود جانب متحدين را گرفت و با آنان نبرد می کند.او پاره اي ازخوانين جزء بختياريچونخوانين پشتکوهرا با خود يار ساخت و در يورش هاي مداوم خود به انگليس ها صدماتي وارد ساخت به طوري که پليس جنوب مبارزات دائمي و پيگيري را با او شروع کرد. وی از سربازان و افسران آلماني و سرکوب و قلع و قمع راهن کهگيلويه و کنترل خوانين کوچک استفاده نمود.قدرت سردار مريم در منطقه به حدي بود که روس ها به هنگامفتح اصفهانخصمانه به منزل او تاختند و اثاثيه او را به يغما بردند وکليه اموال و املاک او را دراصفهان مصادره کردند.رشادت و دلاوري اينزن بختياريبه حدي بود که آوازه شهرت و آزادگيش در سرتاسر ميهن پيچيد و منزل او مأمن و پناهگاه بسياري از آزاديخواهان عصر مشروطه شد.در هنگام فتح اصفهان توسط روس ها (در جنگ جهاني اول)؛فن کاردف،شارژ دافرسابق آلمان بهخانه سردار مريم بختياريپناه برد و مدت سه ماه و نيم در پناه او بود تا اينکه پس ازشکست بختياري هااز روسها و کشته شدن ۵۸ نفر راهي کرمانشاه شد و از آنجا به برلن رفت.به پاسحمايت هاي سرسختانه بي بي مريماز فن کاردف و نجات جان آلمانی های مقیم ایران ـویلهلم امپراطور آلمانـ، کمان تمثال ميناکاري و الماس نشان و همچنين صليب آهنين خود را که مهمترين نشان دولت آلمان بود، براي او فرستاد.بی بی مریم بختیاریتنها زني بود که در دنيا توانست به دريافت اين نشان نائل آيد.

همچنین برخی رجال ی و آزادی خواهان دیگر همچونعلامه دهخدا،ملک الشعرا بهار،وحید دستگردیو. که در خلال جنگ جهانی اول مورد تعقیب نیروهای متفقین بویژه انگلیسی ها بودند به خانه بی بی مریم پناه آوردند.پروفسور گارثویت می نویسد:

این پیرزن برجسته روحی سرکش و فکری مستقل داشت و در تعیین ت بختیاری به ویژه در جنگ جهانی اول نقش مهمی ایفا کرد.

جريان مبارزات سردار مريم بختياري با انگليس هادر طي قرارداد ۱۹۱۹ و کودتاي ۱۲۹۹ همچنان ادامه يافتدر این هنگامدکتر محمد مصدقحاکم فارس در زمان کودتاي ۱۲۹۹ پس از مخالفت و عزل از اصفهان راهي بختياري شد و مدتها مهمان سردار مريم بود.

دکتر مصدق تا پایان عمر همواره از این بزرگواری و شجاعتبی بی مریم بختیاری به نیکی یاد می کرد

سرانجامسردار مريم بختياريسه سال پس از تیرباران فرزند برومندشعليمردان خان بختیاریبه دستور رضاشاه، در سال ۱۳۱۶ هـ.ش در اصفهان زندگي را بدرود گفت و در تخت پولاد به خاک سپرده شد

منابع:

ویکی بختیاری

نشریه پژوهشی تاریخ و فرهنگ سرزمین بختیاری
بررسی و نوشته: رضابهرامی دشتکیـ ۱۳۹۱
تدوین و آماده سازی برای انتشار در وب سایت : شهره السادات عربشاهی

معرفی بهترین دانشگاه های استرالیا

معرفی بهترین دانشگاه های استرالیا

مزایا و معایب خرید لایک و فالوور ایرانی

ها ,سردار ,بختیاری ,بی ,مريم ,مریم ,و در ,سردار مريم ,بی مریم ,و با ,که در

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
وبلاگ تحقیقاتی متالورژی romsbilimpo bswxzh دانلود برای شما ღزندگـــــــــــــــــی جریان دارد ღ هک اینستاگرام parastooic کار در ارتفاع - مطالب عمومی و تخصصی معماری و عمران نشریه حقیقت H.Hamdani